Výber z diela - Koláž

akademický maliar
Ondrej IVAN

život • tvorba • odkaz

Zhodnotenie tvorby Ondreja IVANA

Zdroj: PaedDr. Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade
- v dokumente - TV Poprad - „Spomienka na Ondreja IVANA“ r. 2019
- v dokumente - Archstudio, s.r.o. Poprad – „Ondrej IVAN – život a dielo v skratke“ r. 2011

Úvodom...

Tvorba pána Ondreja IVANA sa vyznačuje takou úprimnosťou, ľudskosťou a dôsledným odpozorovaním života. Sám sa vždy prikláňal k tomu, že je inšpirovaný realizmom, študoval aj realistických klasických maliarov, či už našich slovenských, alebo zahraničných. Podnikol aj niekoľko ciest do zahraničia, do tých krajín, ktoré mu asi najviac inšpirovali a ktoré boli vlastne rodiskom jeho obľúbených maliarov ako bol Rembrandt, čiže pôsobil aj tam. A tak ako je jeho tvorba úprimná, srdečná, tak aj osobnosť pána Ondreja IVANA predstavovala takéhoto úprimného človeka, vždy dobre naladeného a vždy ochotného nám pomôcť.

Reštaurátorská tvorba

Pán Ondrej IVAN je medzi odbornou výtvarnou verejnosťou hodnotený ako vynikajúci reštaurátor, ktorý naozaj zachránil viacero významných umeleckých diel a oltárov v našich spišských kostoloch. Reštauroval napríklad obrovskú zbierku rodiny Pálffyovcov. Po vyštudovaní začal pôsobiť ako reštaurátor v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, neskôr vo Východoslovenskej galérii v Košiciach a za toto obdobie sa mu podarilo zreštaurovať množstvo unikátnych malieb. Venoval sa predovšetkým gotickej maľbe, tabuľovej maľbe a reštaurovaniu ikon a tie vlastne dodnes patria medzi najvzácnejšie diela umeleckých zbierok.

Krajinomaľba

Pán Ondrej IVAN má aj niekoľko oblastí svojej vlastnej umeleckej činnosti, ktorej sa venoval. Určite je potrebné na prvom mieste spomenúť tému krajiny, pretože táto oblasť krajinomaľby z jeho tvorby je s odstupom času jedna z najvýznamnejších. Pán Ondrej IVAN využíval všetky techniky k tomuto žánru, to znamená, že rovnako kvalitne sú zastúpené olejomaľby, rovnako akvarelová tvorba, ale aj kresba zastúpená množstvom kresebných štúdií. Aj Tatranská galéria má niekoľko významných a cenných diel z tejto jeho oblasti krajinárskej tvorby, a aj my vlastne považujeme tieto diela za jedny z najcennejších. Obzvlášť hodnotné sú zábery na podtatranskú krajinu, či už sú to dolinky a zákutia v oblasti jeho rodnej Veľkej, čiže krajinárske zátišia tohto podtatranského podhoria, z oblasti Velického potoka, alebo aj potom samotné tatranské štíty a tatranské doliny, kde autor sám chodil najprv so skicárom, ale často aj s plátnami priamo do exteriéru tvoriť a maľovať. Vážime si na tejto krajinárskej maľbe, že vedel vynikajúco zachytiť atmosféru ročných období v krajine. Aj Tatranská galéria má vo svojich zbierkach tieto diela. Máme krásne cykly jar, leto, jeseň, zima, kde sa mu naozaj majstrovský podarilo stvárniť prírodu, či už bola v nápore vetrov, záľahy snehu... v krásnej presvetlenej prebúdzajúcej sa jarnej prírode.

Zátišia

Ďalšia oblasť jeho tvorby, ktorá je aj obľúbeným žánrom našich návštevníkov, sú zátišia. Zátišia pána Ondreja IVANA majú nenapodobiteľnú atmosféru a sú ojedinelé, pretože sú akousi dobovou kronikou z čias, kedy žil pán Ondrej IVAN. Jeho zátišia tvoria veci bežnej dennej potreby, ktoré vtedy ľudia pri sebe mali a ktoré používali. Obzvlášť cenné a také originálne sú zátišia so slaninou, s kyslým mliekom, s bochníkom chleba... a tie majú naozaj neopakovateľnú atmosféru.

Portréty

Ďalšou oblasťou jeho tvorby sú portréty. Sú to portréty jednak členov jeho rodiny, ale aj portréty náhodných známych a samozrejme aj portréty rôznych osobností. Pán Ondrej IVAN vychádzal, ako aj sám spomínal, zo štúdia portrétnej tvorby starých majstrov. Inšpiroval sa aj tvorbou Rembrandta, a podobne ako Rembrandt, intenzívne sa venoval aj svojej autoportrétnej tvorbe. Máme unikátnu možnosť vidieť autoportréty pána Ondreja IVANA od jeho najmladších čias, zhruba od 25 rokov, až takmer do konca jeho tvorivej činnosti. Aj táto oblasť tvorby je veľmi cenná.

Figurálne kompozície a kresby

Túto oblasť jeho tvorby predstavujú malé figurálne kompozície z dedín, dedinského života ako v exteriéri, tak aj v interiéri, ktoré majú nenapodobiteľnú atmosféru. Tieto deje, ktoré zachytáva sú už nenávratne preč, a aj preto sú pre nás cenné, že pán Ondrej IVAN zachytil atmosféru starých dedinských izieb, starých kuchýň, kde sa odohrával celý život rodiny. Zachytil atmosféru dedinských nádvorí plných hydiny, ľudí v rôznych činnostiach, staré mlyny, staré stodoly… Takže toto je naozaj z nášho prostredia, aj tu podtatranského, už dávno preč a práve tieto obrazy Ondreja IVANA sú aj akoby dokumentárnou kronikou všedných dní niekdajšieho života, života v podtatranskom regióne a vo Veľkej pri Poprade.

Pán Ondrej IVAN bol bravúrnym kresliarom. Jeho najväčším učiteľom, na ktorého neustále aj spomínal, bol Max Švabinský, takže bol naozaj vychovaný v tom klasickom starom duchu realistickej maľby, realistickej kresby a reštaurovania.

© 2021 Ing. arch. Branislav Ivan

Clicky