Výber z diela - Koláž

akademický maliar
Ondrej IVAN

život • tvorba • odkaz

Aktivity umelca na výtvarnej scéne

Akademický maliar Ondrej Ivan - busta

Aktivity v umeleckých inštitúciách

  • predseda reštaurátorskej sekcie Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU)
  • predseda Výtvarnej komisie pre ochranu pamiatok a prírody
  • predseda Komisie reštaurátorov Slovenska
  • člen Výtvarnej komisie pre vývoz umeleckých pamiatok (Banská Bystrica)
  • člen Výtvarnej komisie pre vývoz umeleckých diel v Národnej galérii Praha
  • člen Slovenského fondu výtvarných umení (SFVU)

Aktivity umelca za vybudovanie nových regionálnych inštitúcií

Dom umenia - priestorová skica

Dom umenia Dom umenia

Objekt pre umelecké sympóziá - priestorová skica

Objekt pre umelecké sympóziá

Tatranská galéria - priestorová skica

Tatranská galéria

Tatranská galéria - pôdorysné skice

Tatranská galéria

© 2021 Ing. arch. Branislav Ivan

Clicky